RASKE RESULTATER

Ranking Barnevern

Røyken fra nummer 232 i januar 2012 til nummer 45 i 2014

les mer

Mest populære barnevernleder 2014

Score: 5,7 av 6,0  mulige poeng
i KS’medarbeiderundersøkelse
«Bedre kommune»

les mer

Barnevern i balanse

Røyken: fra minus 6 millioner til pluss 4 millioner på tre år

les mer

Forebyggende fokus funker

Saker per saksbehandler
2013: 27,5
2015: 11,6 
Nye meldinger per måned
2013: 18,7
2015: 14,4

les mer

Veiledning

Coaching

les mer


      Tor Monsen

2012-2015:
Leder barnevern og forebyggende tjenester, Røyken kommune

2016-2019:
Kommunalsjef Oppvekst, Hurum kommune

Org.nr 922888752