2014:
KS’ medarbeiderundersøkelse «BEDRE KOMMUNE»    
Den sentrale medarbeiderundersøkelsen i kommunenorge før
«10-Faktor» tok over

Fem spørsmål om enhetsleder
(i dette tilfellet barnevernleder for både saksbehandlere og tiltaksavdeling)

  • Er leder lydhør overfor dine synspunkter?
  • Er leder tydelig i forhold til retning og mål?
  • Bidrar leder til å skape et positivt bilde av enheten blant kommunens innbyggere?
  • Tar leder spørsmål om etikk i organisasjonen alvorlig?
  • Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med enhetslederen?

 

108 kommuner svarte på undersøkelsen i 2014