Myte 1
Du må kunne faget for å få legitimitet og tillit blant de ansatte

Jeg er utdannet pedagog, med fagene pedagogikk, norsk, historie og religionshistorie

Myte 2
Endring er komplekst og tar lang tid

Røyken barnevern ble «snudd opp ned» i full fart, sjekk faktatallene på forsiden

Myte 3
Raske endringer skaper dårlig arbeidsmiljø

På tross av de raske omveltningene og nye måter å jobbe på, ble jeg Norges mest populære barnevernleder ifølge offisiell statistikk

Myte 4
Man får det barnevernet man betaler for

I hele perioden jeg jobbet med barnevernet i Røyken kommune, bevilget de penger langt under gjennomsnittet i Norge, både til barnevern og forebyggende tjenester (ref. Kostratall)
På dette grunnlaget leverte de ansatte svært gode tjenester, se de ulike faktatallene på forsiden og ulike oppslag i pressen.

Med effektiv og smart jobbing leverte vi gode barneverntjenester – for lite midler.

Det er ikke pengene som skaper godt barnevern, men måten det jobbes på.
Det er de fire S’ene:
Samtenking, Samhandling, Samtidig og Sammen, 
og de to hovedsporene:
Tidlig Innsats og Forebyggende Fokus.


Ifølge Aftenposten og Unicef er Røyken kommune nest verst i Norge når det gjelder bevilgninger til tjenester til barn og unge, blant de 49 største kommunene. 
(Aftenposten 9. september 2015)