MÅLEPUNKTER:

 • Andel barn i barnevernet
 • Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd
 • Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år
 • Andel barn i institusjon og fosterhjem
 • Andel barn i institusjon og fosterhjem, snitt siste fire år
 • Stillinger med fagutdanning, per 1000 mindreårige
 • Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
 • Andel barn under omsorg som har omsorgsplan
 • Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, siste fire år
 • Andel barn med utarbeidet plan
 • Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år
 • Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år
 • Brukerundersøkelser siste fire år