En runde bør minst inneholde:

  • Innledende refleksjoner og beslutninger, valg av tiltak
  • Refleksjoner med både bv-leder og de ansatte, separat og plenum
  • Prosess med de ansatte på medarbeiderskap, rollen som medarbeider. Teori og praksis, trening
  • Refleksjon med bv-leder rundt lederrollen. Teori og praksis, trening
  • Oppsummering av runden, refleksjoner og beslutninger om veien videre
  • En runde involverer prosessleder (Tor) minimum 10 timer.

    Ta kontakt for pris